ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Σταύρος Μπουγκάς παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

 • Ατομική συμβουλευτική για ενήλικες και εφήβους.
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική γονέων.

  Σχέσεις γονέων - παιδιού

  Συγκρούσεις

  Επικοινωνία

  Γονεϊκοί ρόλοι

 • Συμβουλευτική ζεύγους.

  Διαζύγιο

  Συγκρούσεις

  Βελτίωση επικοινωνίας

  Ρόλοι

 • Ψυχοκοινωνική στήριξη.

  Διαπροσωπικές σχέσεις

  Συναισθηματικές δυσκολίες

  Προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας

  Κοινωνική απόσυρση

  Θέματα προσαρμογής

 • Πένθος, Απώλεια, Αποχωρισμός.
 • Προσωπική ανάπτυξη.
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Διαχείριση άγχους, θυμού, κρίσεων πανικού.
 • Εναλλαγές διάθεσης.
 • Τηλεφωνική συμβουλευτική και πληροφόρηση.